top of page

ПОРТФЕЙЛНИ ПРЕОЦЕНКИ

на жилищни активи

Индексите PSPI са създадени през 2016 г. с основната мисия да служат за индексна портфейлна преоценка и те вече няколко години се прилагат успешно от водещи финансови институции в България. 

В методологията на индексите подробно е описано как да се направи преоценка на налични и новопостъпили в портфолиото имоти чрез индексиране на цената на имота от индивидуалната му оценка при постъпването му в портфолиото или при последната му преоценка.

За прилагане на индексна преоценка с индексите PSPI е необходимо имотите от портфолиото, което се преоценя, да бъдат със структурирани параметри като местоположение (населено място, квартал), площ и тип строителство.

Discussing the Numbers
Портфейлни преоценки: Services
bottom of page