top of page

АВТОМАТИЗИРАНИ ОЦЕНКИ

на апартаменти в цялата страна


PSPI има удоволствието да представи на пазара първите по рода си експресни онлайн оценки на имоти в България! Те се генерират от специално разработен за целта модел, който използва голяма по обем база данни за цените на имотите в страната. 

Този вид оценяване дава възможност да получите индикативна цена за даден имот в рамките на секунди с минимални разходи и нужда от ръчна обработка. 

Какви имоти могат да се оценят?

Моделът работи за апартаменти, които се намират на територията на цялата страна.


Наше основно предимство е, че разполагаме с детайлна информация за всеки град от страната - не само областните градове, но и по-малките градове и курортите. Това е първата толкова детайлна и всеобхватна информация налична за жилищния пазар в България. 

За какво могат да служат този вид оценки?

Пазарната информация за цените на жилищата е ценна за всякакви нужди и затова ние създадохме този инструмент, който липсваше до момента на пазара, за да подпомогнем пазарните участници с възможност за бърза онлайн справка. 

Най-често те се ползват от банки за индикативна стойност при предварително одобрение за кредит или за съпоставка и бенчмарк за получена оценка на апартамент.

Автоматизираните оценки намират приложение и в дейността на агенциите за недвижими имоти, като дават възможност за интеграция с техните системи за по-качествено и ефективно обслужване на техните клиенти, а също така и за бърз ориентир за пазарна стойност от брокерите на агенциите. 

За оценителските компании автоматизираните оценки също дават редица възможности за допълване и оптимизиране на вътрешните процеси по оценяване и координация на процесите. 

Автоматизирани оценки: Services
bottom of page