top of page
Clip00012.jpg
Анализ на имотния пазар за второто полугодие на 2019 г.: Image

АНАЛИЗ НА ИМОТНИЯ ПАЗАР ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 Г.

20.01.2020 г.

Положителните тенденции на българския имотен пазар продължиха през цялата 2019 г., като пазарната картина дори беше по-добра от тази през 2018 г. Увеличението на цените се забави в първите 6 най-големи града, докато в по-малките областни градове ръстовете продължиха да се ускоряват поради разпространението на ефектите от по-ранния ръст в най-големите градове на страната.

Настоящият пазарен доклад разкрива, че всички топ 6 най-големи градове в България продължават да са с нарастващи цени на имотите.


София има водеща позиция със 7.2% ръст, следвана от Пловдив, Бургас и Русе. 


Най-скъпият град в България продължава да бъде София. Той остава единственият град в България със средна цена над 1 000 евро/кв.м., превъзхождащ втория и третия най-скъп град (Бургас и Варна) с около 300 евро / кв.м.

Вторият по големина град, Пловдив, макар и с бърз растеж през последните 2 години, все още е с по-ниски цени от тези във Варна и Бургас. Той беше най-бързо растящият град сред Топ 6 с малко над 10% годишно увеличение в края на 2018 г. След това ръстът на цените и там последва тенденциите в София и се забави до 5,5% в края на 2019 г.

Всички по-малки областни градове също са с растящи цени на жилищата. Велико Търново и Шумен са най-скъпите градове от тази група. Плевен е третият, като той е и лидер по растежа на цените за 2019 година - 20.36%.

Анализ на имотния пазар за второто полугодие на 2019 г.: News
bottom of page