©2016-2020 by PSPI

Всички права запазени. PSPI е регистрирана търговска марка, а медотологията за съставянето на индексите е защитена по Закона за авторското право. 

 

АНАЛИЗ НА ИМОТНИЯ ПАЗАР ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 Г.

20.01.2020 г.

Положителните тенденции на българския имотен пазар продължиха през цялата 2019 г., като пазарната картина дори беше по-добра от тази през 2018 г. Увеличението на цените се забави в първите 6 най-големи града, докато в по-малките областни градове ръстовете продължиха да се ускоряват поради разпространението на ефектите от по-ранния ръст в най-големите градове на страната.

Настоящият пазарен доклад разкрива, че всички топ 6 най-големи градове в България продължават да са с нарастващи цени на имотите.


София има водеща позиция със 7.2% ръст, следвана от Пловдив, Бургас и Русе. 


Най-скъпият град в България продължава да бъде София. Той остава единственият град в България със средна цена над 1 000 евро/кв.м., превъзхождащ втория и третия най-скъп град (Бургас и Варна) с около 300 евро / кв.м.

Вторият по големина град, Пловдив, макар и с бърз растеж през последните 2 години, все още е с по-ниски цени от тези във Варна и Бургас. Той беше най-бързо растящият град сред Топ 6 с малко над 10% годишно увеличение в края на 2018 г. След това ръстът на цените и там последва тенденциите в София и се забави до 5,5% в края на 2019 г.

Всички по-малки областни градове също са с растящи цени на жилищата. Велико Търново и Шумен са най-скъпите градове от тази група. Плевен е третият, като той е и лидер по растежа на цените за 2019 година - 20.36%.