price changes Q4 2020.jpg

АНАЛИЗ НА ИМОТНИЯ ПАЗАР ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2020 Г.

18.01.2020 г.

Втората половина на 2020 г. беше успешна за жилищния пазар. Той се движеше с темпове близки до тези от преди Covid-19.


Цените на имотите продължиха да растат, макар и по-бавно, но това се очакваше за 2020 г. още преди предизвикателствата, които тя донесе.

Като цяло през 2020 г. пазарът на жилищни имоти беше по-малко засегнат от корона кризата, отколкото някои други пазарни сегменти (като офиси, търговски имоти и хотели). Той дори беше облагодетелстван от нарастващия интерес към качествени жилищни площи, втори домове и търсенето на жилища в цялата страна, което ще спомогне за по-балансираното му регионално развитие.

Цените на жилищните имоти във всичките 6 най-големи града в България (с над 120 000 жители) продължиха своята възходяща тенденция през 2020, както се вижда на графиката по-горе. Увеличението обаче е по-ниско от наблюдаваното през предходните години.

Най-скъпият град в България продължава да бъде София със средна цена от 1 199 евро / кв.м. през Q4 2020. Той все още е единственият град в България със средна цена от над 1 000 евро.

Бургас продължава да държи второто място като най-скъп голям град и вече премина границата от 900 евро. През Q4 2020 средната цена на жилищата в Бургас е 902 евро / кв.м, следвана от Варна със средна цена от 865 евро / кв.м.

През второто полугодие на 2020 г. растежът на цените в най-големите български градове се ускори след забавянето през първата половина на годината поради Covid-19. Докато през първото полугодие цените нарастваха между 2 и 5%, през втората половина на годината ръстът беше главно между 4 и 5%. Само София показа признаци на допълнително забавяне до под 5%.

Средният ръст в Топ 6 на най-големите градове в България е 4,1% през Q4 2020 спрямо 3,4% през Q2 на 2020 г. и 4,74% през Q4 на 2019 г.