top of page
price changes Q4 2020.jpg

АНАЛИЗ НА ИМОТНИЯ ПАЗАР ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2020 Г.

18.01.2020 г.

Втората половина на 2020 г. беше успешна за жилищния пазар. Той се движеше с темпове близки до тези от преди Covid-19.


Цените на имотите продължиха да растат, макар и по-бавно, но това се очакваше за 2020 г. още преди предизвикателствата, които тя донесе.

Като цяло през 2020 г. пазарът на жилищни имоти беше по-малко засегнат от корона кризата, отколкото някои други пазарни сегменти (като офиси, търговски имоти и хотели). Той дори беше облагодетелстван от нарастващия интерес към качествени жилищни площи, втори домове и търсенето на жилища в цялата страна, което ще спомогне за по-балансираното му регионално развитие.

Цените на жилищните имоти във всичките 6 най-големи града в България (с над 120 000 жители) продължиха своята възходяща тенденция през 2020, както се вижда на графиката по-горе. Увеличението обаче е по-ниско от наблюдаваното през предходните години.

Най-скъпият град в България продължава да бъде София със средна цена от 1 199 евро / кв.м. през Q4 2020. Той все още е единственият град в България със средна цена от над 1 000 евро.

Бургас продължава да държи второто място като най-скъп голям град и вече премина границата от 900 евро. През Q4 2020 средната цена на жилищата в Бургас е 902 евро / кв.м, следвана от Варна със средна цена от 865 евро / кв.м.

През второто полугодие на 2020 г. растежът на цените в най-големите български градове се ускори след забавянето през първата половина на годината поради Covid-19. Докато през първото полугодие цените нарастваха между 2 и 5%, през втората половина на годината ръстът беше главно между 4 и 5%. Само София показа признаци на допълнително забавяне до под 5%.

Средният ръст в Топ 6 на най-големите градове в България е 4,1% през Q4 2020 спрямо 3,4% през Q2 на 2020 г. и 4,74% през Q4 на 2019 г. 

Анализ на имотния пазар за второто полугодие на 2020 г.: News
bottom of page